วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ

น่าจะเป็นสโลแกนของคนพีอาร์ ในวันนี้ หากต้องการที่จะเข้าไปในเครือข่ายใยแมงมุมนี้ละก็ ต้องลืมการสื่อสาร การทำประชาสัมพันธ์ แบบเดิมๆ ไปก่อน (ไม่ได้หมายความว่าทิ้งไปหมดนะ หากยังต้องพึ่งพาสื่อเดิมๆ ก็ยึดแนวทางเดิม) แต่สำหรับ Social Media แล้ว ให้เริ่มต้นจากข้อที่ 1. ทัศนะคติของคนพีอาร์ที่มีต่อ สมาชิกเครือข่ายคือ เขาไม่ใช่ Audience ไม่ใช่ผู้รับสาร พวกเขาเป็นเหมือนเพื่อนของเรา ที่คบหากัน มีสัมพันธภาพ relationship 2. ท่าทีของเราต้องเปลี่ยนจาก Selling story มาเป็น Telling story ฉะนั้น จะเล่าเรื่องให้ถูกใจสมาชิกได้ก็ต้อง รับฟัง พูดคุย แลกเปลี่ยน 3. เรื่องที่เล่าไป ก็ต้องเป็นเรื่องที่เรารู้จริง จริงใจ และพร้อมที่จะเปิดรับข้อคิดเห็น คำวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกในเครือข่าย เรียกว่าต้องมีท่าทีแบบอ่อนน้อมถ่อมตน นอกจากการหวังพึ่ง Blogger ที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคมเครือข่ายใยแมงมุมแล้ว คนพีอาร์ก็ควรฝึกวิทยายุทธ์ในการเข้าถึงสมาชิกเครือข่ายได้ด้วยตนเอง วันนี้ คนพีอาร์กำลังเผชิญหน้ากับ การประชาสัมพันธ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป The Game is Changing ที่พวกเรา ต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ๆ ให้ทัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น