วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

ชุมชนเครือข่ายใยแมงมุม ตอนสาม

Social Media สื่อใหม่ที่คนพีอาร์ ต้องสนใจ (ตอน 3)

ก่อนจะเข้าหาชุมชนใยแมงมุม ก็ต้องรู้จักแคแรคเตอร์เขาก่อน Social Media ไม่ใช่ Traditional Media เขาอยู่กันแบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กัน ย้ำแบบมี Conversation คือ สนทนาแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ทฤษฎีสื่อสารเดิมๆ แบบมีผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และตัวกลาง คือ medium เอามาใช้ไม่ได้จ้ะ ในชุมชนใยแมงมุม ทุกคนเป็นทั้งผู้ส่งสาร ผู้รับสารและผู้เผยแพร่ วิเคราะห์ข้อมูล สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป คือทุกคนมีส่วนร่วมและที่สำคัญ ขอย้ำ สำคัญ ข้อมูลข่าวสารที่เขาสนทนาแลกเปลี่ยน นั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ รู้ลึก รู้จริง แบบวงใน บ่อยครั้งก็รู้ก่อน รู้มากกว่าสื่อมวลชน จนบางทีสื่อก็ต้องมาหยิบจับประเด็นจากชุมชนใยแมงมุง ไปทำเป็นข่าว คนพีอาร์ที่ซุ่มซ่ามหลงเข้าไปแบบไม่ดูตาม้าตาเรือ เขาก็จับได้ว่า เป็นพวกเอเลี่ยน หลายคนก็หน้าแตกมาแล้ว เพราะถูกเปิดโปงจากสมาชิกชุมชนว่า พยายามเข้าไปขายของ เพราะ คนพีอาร์ส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับการนำเสนอด้านเดียว แบบ แลกเปลี่ยนสนทนา นั้นยังไม่รู้ว่าทำกันยังไง.....................(ยังมีต่อตอนที่ 4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น